Týdenní úkoly

30.3. - 3.4.

Zkuste otevřít interaktivní učebnici zde: https://ucebnice.online/ . Zaregistrujte se a potom se přihlašujete emailem.

Tento týden si zopakujte shodu podmětu s přísudkem - učebnice str. 80 - 81. Vypracujte do sešitu  cvičení 1 - 6.

Nastudujte hlavně shodu přísudku s několikanásobným podmětem (modré rámečky). Pravidel, kterými se musíme řídit, je ale více. Vysvětlení na těchto stránkách:

https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=601

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Vetne-cleny/Shoda-prisudku-s-podmetem-nekolikanasobnym-help.html

(Na této stránce je hned v úvodu hrubá chyba. Najdete ji?)

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_koncovky_sloves_2

(Tady můžete i procvičovat.)

Shrnutí:

Rod mužský životný má mluvnickou přednost. Je-li mezi členy několikanásobného podmětu takové podstatné jméno, píšeme v koncovce příčestí měkké -i (Chlapci i dívky si svorně hráli na pískovišti. Kočky a psi žili v míru.).

Není-li žádný člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme v koncovce příčestí tvrdé -y (Hrad i domy služebníků stály opodál.).

Je-li přísudek před několikanásobným podmětem, může se koncovka příčestí řídit rodem nejbližšího členu podmětu. (Nad zahradou poletovaly včely a motýli.  i  Nad zahradou poletovali včely a motýli.)

Jsou-li všechny členy několikanásobného podmětu středního rodu v množném čísle, píšeme příčestí koncovku -a (Koťata a štěňata dováděl-a.).

Jsou-li všechna podstatná jména v několikanásobném podmětu středního rodu a aspoň jedno z nich v jednotném čísle, píšeme v koncovce příčestí tvrdé -y. (Kůzle a jehně společně svačil-y).

Není-li žádný člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného (koncovka -i) a nejsou-li všechny jeho členy rodu středního v množném čísle (koncovka -a), píšeme v koncovce příčestí vždy tvrdé -y.

 

Kdo ještě neodeslal dopis, tak si pospíší. (úkol z minulého týdne)

 

16. 3. - 20. 3. 2020

Pokud můžete, stáhněte si naši interaktivní učebnici  www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/.  U většiny zadávaných úkolů najdete kontrolní řešení.

Všechny úkoly vypracovat do sešitů (mluvnice, případně sloh), pište datum a označujte cvičení a stranu.

 

1. učebnice str. 66 - Do sešitu si přepište, co je přechylování (modrý rámeček) a vypracujte cv. 8

2. učebnice str. 67 - prostudujte červený rámeček, zapište do sešitu a vypracujte cv. 3 nahoře, dále cv. 2a nahoře, cv. 2 a 3 dole

3. Skládání - nastudujte modrý rámeček str. 68 nahoře, udělejte zápis do sešitu ( + připište si:

složenina vlastní - nemůžeme rozdělit na samostatná slova, jedna jejich část nebo obě nejsou hotovými slovy, vkládají se spojovací hlásky, např. plyn-o-měr

složenina nevlastní - vznikají spojením hotových slov, můžeme je rozdělit na samostatná slova

+ vypracujte cv. 2a, 3a

4. Zkracování - str. 68 - 69

- ze str. 69 si udělejte stručné výpisky, vypracujte str. 69/2, 5, 7, 8

 

Pokud vám zbyde čas, opakujte pravopis (např. na www.onlinecvicení.cz)

 

Nezapomeňte číst, záznam vytvořte na volný nelinkovaný papír A4 (použijte linkovanou podložku).

 

 

23. 3. - 27. 3. 2020

Věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty - učebnice str. 71

Prostudujte si modré rámečky + následující shrnutí, udělejte zápis do sešitu.

Vypracujte cv. 1 - 3 do sešitu, cv. 4 ústně.

Procvičení zde: https://moodle.zsbrezova.eu/file.php/1/Testy-mail/cj_jedno-dvojclenna_veta.htm

Věty dvojčlenné

- věty dvojčlenné mají základní stavební dvojici (oba základní větné členy – podmět a přísudek).

např. Slunce prosvítalo kalným oparem.

         Obloha rychle potemněla.

- podmět může být nevyjádřený, ale můžeme ho doplnit

např. Viděla jsem krásný film. (já)
         Na hodině jsme probírali těžkou látku. (my)
         Nesmím chodit domů pozdě večer. (já)

Věty jednočlenné (bezpodmětné)

- vyznačují se tím, že nemají základní skladební dvojici (podmět, přísudek).

- nemají podmět, základem těchto vět je pouze slovesný tvar určitý, který stačí k tomu, aby byl jasně vyjádřen obsah věty (mají jen část přísudkovou)

- nejčastějšími typy jednočlenných vět jsou ty, které vyjadřují následující stavy a jevy:

Tělesné stavy (Bolí mě v zádech.)

Přírodní jevy (Stmívá se brzy. Zahřmělo. Stále prší.)

Duševní stavy (Je mi smutno.)

Smyslové vjemy (V kamnech hučí.)

- dalším typem jednočlenných vět jsou i infinitivní věty (Neskákat do vody. Neběhat po chodbách.) a neosobní tvary slovesa vyjadřující střední rod (Je zakázáno jíst při hodinách.)

Větný ekvivalent

- základem větného ekvivalentu není určitý slovesný tvar, ale infinitiv slovesa nebo jiný slovní druh

- má platnost věty 

(Ekvivalent mívá formu rozkazu, zákazu, povelu, souhlasu nebo nesouhlasu, či citoslovečných vyjádření.)

  • podstatné jméno: Petře! Těch lidí!
  • přídavné jméno: Krásné!
  • infinitiv: Seřadit!
  • příslovce: Rychle! Proč?
  • částice: Asi. Ne.
  • citoslovce: Fuj! Hop!

 

Druhy vět a větných ekvivalentů podle funkce  - učebnice str. 72

Zopakujte si druhy vět a udělejte záznam do sešitu (modré rámečky). Vypracujte cv. 1, 2

Zopakujte si učivo v testu na str. 73 

Dopis

Napište mi na emailovou adresu dopis, ve kterém mi popíšete způsob domácí samostatné přípravy (zda se připravujete pravidelně x nárazově, zda můžete pracovat na PC, zda jste si stáhli naši interaktivní učebnici, co právě čtete,...).

Dopis by měl obsahovat:

- datum a místo odeslání

- oslovení

- úvod

- vlastní sdělení

- závěr

- podpis

Nezapomeňte číst!

 

 

© sedma-m.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma